Jokaisella nuorella on oikeus aikuiseen

Nuori ei tiedä mitä elämältä haluaa, mitä voisi haluta ja mitä häneltä halutaan. Mitkä ovat nuoren omia, omasta sydämestä lähtöisin olevia toiveita ja haaveita. Mikä on oma tahto.

Ympäristön paine, kavereiden mielipiteet, omat unelmat, vanhempien odotusten täyttäminen, vanhempia vastaan kapinoiminen, lähestyvän aikuisuuden vaatimukset -vaikkakin nuoren itsensä asettamat- repivät nuorta eri suuntiin. Myös suuntiin, joita hänen oma tahtonsa ei valitsisi. Yllättävistä suunnista voi löytää paljon, mutta jos ei ole vielä löytänyt omaa itseään, voi kadottaa sisimpänsä ja eksyä.

Nuorisotyön viikko 29.9.-5.10.2014 #hupparikansanpuolella www.alli.fi

Oman itsen löytäminen, oman herkkyyden ja heikkouden tunnistaminen, oman tahdon, vahvuuden, omien tunteiden ja toiveiden ymmärtäminen rakentavat kivijalan, jonka varassa aikuisuuden kolhut on mahdollista kestää sortumatta.

Jokaisella nuorella on oikeus olla onnellinen. Jokaisella nuorella on mahdollisuus tulla vahvaksi aikuiseksi. Jokainen nuori kulkee oman tiensä, tekee omat valintansa. Mutta nuori ei voi tehdä sitä yksin. Vaikka nuori ei sitä myöntäisi, ei tietäisi, eikä osaisi vaatia, jokainen nuori tarvitsee aikuisen.

Onnellinen, vahva, hyvän itsetunnon omaava nuori on ihme, joka voi tapahtua joka päivä. Ole ihmeidentekijä. Ole hupparikansan puolella.